Category: Zdravotné poistenie
Hits: 27099
Koronavírus storno dovolenky

Aj keď sa koronavírus zatiaľ u nás neobjavil, množstvu Slovákov už zasiahol do životov. Reč je o tých, ktorí si zakúpili dovolenku v Taliansku alebo inom mieste postihnutom týmto vírusom.

Koronavírus storno dovolenky Foto: Pexels

Koronavírus a storno dovolenky

Cestovné kancelárie už evidujú žiadosti o zrušenie dovoleniek kvôli obavám z koronavírusu. Cestovné kancelárie aj poisťovne však odkazujú, že storno z dôvodu strachu v zmluvných podmienkach neexistuje. Mnohým cestovateľom tak hrozí zrušenie dovolenky bez možnosti vrátenia peňazí.

Zrušenie dovolenky cez cestovnú kanceláriu

Pokiaľ ste si objednali dovolenku cez cestovnú kanceláriu, pozrite si zmluvné podmienky, ktoré by mali obsahovať aj časť o storno poplatkoch. Aj v prípade zrušenia dovolenky menej ako 2 týždne vopred by ste mohli mať nárok na vrátenie aspoň 25% z ceny zájazdu. Všetko záleží od konkrétnej cestovnej kancelárie a zmluvných podmienok.

Pomôže vám cestovné poistenie?

Pokiaľ máte v rámci cestovného poistenia poistené aj krytie liečebných nákladov, v prípade, že v zahraničí ochoriete na covid-19, z tohto poistenia by mali byť hradené náklady na vašu liečbu a hospitalizáciu. Z dôvodu zvyšujúceho sa rizika už niektoré poisťovne pridali do poistných podmienok výluku pre krajiny, ktoré sú Svetovou zdravotníckou organizáciou označené ako rizikové. Klientovi, ktorý aj napriek upozorneniu na zvýšené riziko nákazy do krajiny vycestuje, zaniká nárok na poistné krytie.

Tip: Ktorá cestovná poisťovňa ponúka poistenie liečebných nákladov zadarmo? Urobte si porovnanie cestovného poistenia.

Koronavírus a cestovné poistenie

Cestovné kancelárie ani poisťovne pri cestovnom poistení nepočítajú s výskytom náhlych epidémii. Počas dovolenky v rizikovej oblasti pritom môže dôjsť aj k ďalším nepredvídateľným situáciám, ako napríklad pobyt v karanténe. Cestovné kancelárie ani poisťovne nechcú niesť finančnú zodpovednosť za takéto predĺženie pobytu. Niektoré poisťovne vo svojich poistných podmienkach doslova uvádzajú: „Udalosti, ktoré vznikli v dôsledku úradného nariadenia, akým je aj vyhlásenie karantény, nie sú súčasťou poistného krytia.“

Čo robiť, ak chcem zrušiť dovolenku kvôli koronavírusu?

Nakoľko sa jedná o špecifickú udalosť, v prípade zrušenia dovolenky kvôli koronavírusu kontaktujte svoju cestovnú kanceláriu alebo poisťovňu, v ktorej máte uzatvorené cestovné poistenie. Tam získate presné informácie, či máte nárok na finančnú náhradu a v akej výške ju môžete získať.