Category: Zdravotné poistenie
Hits: 27429
Odhlásenie zo zdravotnej poisťovne

Ako postupovať, ak máte záujem odhlásiť sa zo zdravotnej poisťovne? V prvom rade je dôležité zistiť, či tak môžete urobiť. Mať uzatvorené verejné zdravotné poistenie je totiž zákonná povinnosť.

Podielový fond J&T SELECT Reklama J&T banka Atraktívna investičná príležitosť. J&T SELECT s ročnou výkonnosťou 4,66 % k 28.3.2022 za investičný horizont 5 rokov. Chcem zistiť viac

Kto sa môže odhlásiť zo zdravotnej poisťovne?

Zdravotné poistenie na Slovensku je povinné a vzťahuje sa na všetky osoby s trvalým pobytom v SR a cudzincov, ktorí sú zamestnaní alebo podnikajú na Slovensku a nie sú poistení v inom štáte EÚ. Ako občan Slovenskej republiky máte preto povinnosť byť poistený v niektorej z troch zdravotných poisťovní – Dôvera, Union alebo VŠZP.

Existujú však dôvody, na  základe ktorých sa môžete z verejného zdravotného poistenia na Slovensku odhlásiť. Sú nimi napríklad:

Ak vám vznikne dôvod na zánik verejného zdravotného poistenia, máte povinnosť oznámiť túto skutočnosť do 8 dní vašej súčasnej zdravotnej poisťovni.

Zmena zdravotnej poisťovne a odhlásenie z poisťovne

Ak máte záujem zmeniť zdravotnú poisťovňu, svojej súčasnej zdravotnej poisťovni nemusíte doručiť tlačivo o odhlásení. Vaša nová zdravotná poisťovňa informuje vašu bývalú zdravotnú poisťovňu o prepoistení.

Tip: Po novom už nemusíte svojej bývalej poisťovni vrátiť preukaz poistenca.

Tlačivo – odhlásenie z zdravotnej poisťovne

Pre odhlásenie zo zdravotnej poisťovne je potrebné vyplniť tlačivo príslušnej zdravotnej poisťovne a doručiť ho zdravotnej poisťovni osobne alebo poštou. Tlačivá pre odhlásenie nájdete na stránkach zdravotných poisťovní